Strona główna

Aktualności, strona 1 z 3

Gmina Siekierczyn przystąpiła do Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Utworzono: 21.02.2024

W 2024 r. Gmina Siekierczyn przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i  Polityki Społecznej  pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 i uzyskała dofinansowanie na realizację usług asystencji...

Telefoniczna pomoc osobom pokrzywdzonym

Utworzono: 20.02.2024
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie informuje, że w związku z przypadającym w dniach od 19-25 lutego 2024 r. Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw, w godz. 9.00 – 15.00 prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Lubaniu telefonicznie pełnić będą dyżury i udzielać informacji...

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO w Gminie Siekierczyn

Utworzono: 12.02.2024
Placówka Wsparcia Dziennego w Gminie Siekierczyn zaprasza w 2024 r. do wspólnego  i  kreatywnego spędzania czasu dzieci i młodzież w wieku od 7-15 lat. Placówka Wsparcia Dziennego będzie funkcjonować w formie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej i...

Usługi sąsiedzkie jako nowa forma usług opiekuńczych od 2024 r.

Utworzono: 08.02.2024
Usługi sąsiedzkie to świadczenia pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania, świadczone przez osoby blisko mieszkające, które wynagradzane są w formie pieniężnej przez gminę. W ramach usług sąsiedzkich może być...

Zaproszenie do składania wniosków do GKRPA

Utworzono: 25.01.2024

Nieodpłatne wsparcie psychologiczne

Utworzono: 19.01.2024
W Punkcie Konsultacyjnym działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siekierczynie mieszkańcy Gminy Siekierczyn mogą skorzystać z bezpłatnych usług PSYCHOLOGA. Wizyty ustalane są według indywidualnych potrzeb klienta. W celu ustalenia terminu prosimy o kontakt telefoniczny...

Wsparcie psychiczne dla dzieci

Utworzono: 18.01.2024

Cogito Med, jako realizator wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego prowadzi wspólnie program pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na...

DYŻURY PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO w styczniu 2024r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku

Utworzono: 11.01.2024

Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług pogrzebowych w 2024 r. w zakresie przewozu zwłok i sprawienia pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie"

Utworzono: 09.01.2024

Dodatek osłonowy

Utworzono: 08.01.2024

Dodatek osłonowy Od 1 stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca...